Testowanie MODELU

Testowanie obejmie:

  • szkolenie przygotowawcze 8 nauczycieli (po 2 z każdej zrekrutowanej szkoły) do prowadzenia
    programu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzia ICT. Uczestnicy zostaną wyposażeni w
    pakiet materiałów w tym Przewodnik (3 sesje po 6 godz.),
  • szkolenie przygotowawcze 4 nauczycieli z kadry zarządzającej szkół (po 2 z każdej
    zrekrutowanej szkoły) do wprowadzenia programu edukacyjnego (3 sesje po 6 godz.),
  • wdrożenie testowe w okresie 12 m-cy programu edukacyjnego w 4 szkołach.

Z uwagi na sytuację pandemiczną i zawieszenie zajęć bezpośrednich w szkołach na miesiąc kwiecień 2020 nie jest planowana realizacja wsparcia. Z uwagi na sytuację pandemiczną i zawieszenie zajęć bezpośrednich na miesiąc maj 2020 nie jest planowana realizacja wsparcia. Harmonogram szkoleń przygotowawczych zostanie podany po uzgodnieniu z uczestnikami.