Rekrutacja do fazy testowania

Z przyjemnością informuję, iż Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży realizuje projekt pn. ,,ZAWODOWY KOMPAS – ODPOWIEDZIALNY WYBÓR SZKOŁY ZAWODOWEJ” współfinasowany w ramach programu POWER. Projekt dotyczy wypracowania nowego narzędzia wspomagającego odpowiedzialny wybór kierunku kształcenia oraz przyszłego zawodu przez absolwentów szkól podstawowych. Na obecnym etapie został przygotowany Program edukacyjny z narzędziem ICT wersja do testowania. W kolejnym etapie założono przeprowadzenie testowania tego programu celem uzyskania oceny jakościowej i przyjazności jego użytkowania.

Zapraszamy do zgłoszenia swojej szkoły do udziału w testowaniu  programu. W załączeniu przesyłam formularz rekrutacyjny.

W testowaniu mogą wziąć udział łącznie 4 szkoły podstawowe oraz uczniowie klas VII i VIII (średnio po 22 uczniów z każdej szkoły).

W szkołach zakwalifikowanych do udziału w projekcie odbędzie się przygotowanie do testowania kadry zarządzającej (1 osoba ze szkoły) oraz nauczycieli (po 2 osoby ze szkoły), które obejmie:

  •  szkolenie przygotowawcze nauczycieli 3 sesje po 6 godzin,
  •  szkolenie przygotowawcze kadry zarządzającej 3 sesje po 6 godzin,

Aby uzyskać informację zwrotną z etapu testowania nauczyciele i kadra zarządzająca będą mieli obowiązek opracowania raportów z wdrożenia w danej szkole  zawierających między innymi wnioski i rekomendacje służące ulepszeniu programu edukacyjnego.

Proces testowania obejmie następujące działania:

  •  pracę uczniów z narzędziem  ICT w szkolnych pracowniach komputerowych pod opieką nauczycieli,
  •  spotkanie tematyczne z przedsiębiorcami i rodzicami,
  •  zajęcia tematyczne w szkolnych pracowniach zawodowych szkół średnich.

Udział w w/w formach wsparcia nauczycieli, kadry zarządzającej oraz uczniów będzie bezpłatny.

W razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu dr inż. Ireneuszem Żuchowskim tel. 86 216 97 94 w godzinach 9.00-12.00 lub mailem pod adresem ireneusz.zuchowski@wsa.edu.pl

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać do dnia 24.02.2020 na adres:

Wyższa Szkoła Agrobiznesu,
ul. Studencka 19, 18-400 Łomża
lub mailem na adres ireneusz.zuchowski@wsa.edu.pl.

Zał. 1. Regulamin

Zał. 2. Formularz zgłoszeniowy